Bombes de calor aerotèrmiques

 

Instal·lant una bomba de calor aerotèrmica es pot fer servir l’aire exterior, un dels regals totalment gratuïts de la naturalesa per escalfar i refredar el seu habitatge. 
Amb la instal·lació d’una bomba de calor aerotèrmica NIBE pot arribar a reduir el consum d’energia fins un 65%, a més, produeix moltes menys emissions de CO2 que un sistema de calefacció tradicional basat en combustibles fòssils.
NIBE disposa actualment d’una gama de producte que va des dels 6 als 20 kW de potència tèrmica.  

Veure productes