Bombes de calor
Aerotèrmiques
Utilitzi la energia gratuïta de l'aire
per climatitzar el seu habitatge.
imagen5.jpg
a.gif
aerotermia.gif
Bombes de calor
Geotèrmiques
Utilitzi la energia solar emmagatzemada
en el subsòl per climatitzar el seu habitatge.
imagen5.jpg
geotermia.gif
a.gif
Unitats de ventilació amb
recuperació
de calor

Realitzi la ventilació del seu habitatge
de la forma més eficient.
imagen5.jpg
ers.gif
a.gif
imagen3.jpg
NIBE
Uplink
Controli la seva instal·lació
des de qualsevol lloc.
logo_uplink.png
logo2.gif
Tellus Ignis ara també distribuïdor de Contura,
fabricant suec d'estufes de llenya.
contura-logo-black.png

Bombas de Calor aerotérmicas

Bombes de Calor aerotèrmiques

Instalando una bomba de calor aerotérmica se puede usar el aire exterior, uno de los regalos gratuitos de la naturaleza para calentar y enfriar su vivienda.

Instalant una bomba de calor aerotèrmica es pot utilitzar l'aire exterior, un dels regals gratuïts de la natura per escalfar i refredar el seu habitatge.

Bombas de calor geotérmicas

Bombes de calor geotèrmiques

Amb l'ajuda d'una bomba de calor geotèrmica, l'energia solar acumulada al subsòl pot ser recollida i utilitzada per escalfar i refredar el seu habitatge.

Con la ayuda de una bomba de calor geotérmica, la energía solar almacenada en el subsuelo puede ser recogida y utilizada para calentar y enfriar su vivienda.

Unidades de ventilación con recuperación de calor

Unitats de ventilació amb recuperació de calor

Utilizando una unidad de ventilación con recuperación de calor puede ventilar su vivienda de la forma más eficiente.

Utilizant una unitat de ventilació amb recuperació de calor pot ventilar el seu habitatge de la forma més eficient.

Últimes notícies

dijous, 7 abril, 2022

DESCARREGA'T ELS NOSTRES CATÀLEGS