Bombes de calor
Geotèrmiques
Utilitzi la energia solar emmagatzemada
en el subsòl per climatitzar el seu habitatge.
bomba_geo.png
Bombes de calor
Aerotèrmiques
Utilitzi la energia gratuïta del aire
per climatitzar el seu habitatge.
bomba_aero.png
NIBE
Uplink
Controli la seva instal·lació
des de qualsevol lloc.
logo_uplink.png
Calderes de
Pellets
Redueixi la factura anual
del seu sistema de calefacció i
elimini les emissions de CO2.
caldera_bio.png

Bombas de Calor AEROTÉRMICAS

Bombes de Calor AEROTÈRMIQUES

Instalando una bomba de calor aerotérmica se puede usar el aire exterior, uno de los regalos totalmente gratuitos de la naturaleza para calentar y enfriar su casa.

Instalant una bomba de calor aerotèrmica es pot utilitzar l'aire exterior, un dels regals totalmente gratuïts de la natura per escalfar i refredar la seva casa.

Bombas de calor geotérmicas

Bombes de calor geotèrmiques

Amb l'ajuda d'una bomba de calor geotèrmica, l'energia solar acumulada al sol pot ser recollida i utilitzada per escalfar i refredar la seva casa.

Con la ayuda de una bomba de calor geotérmica, la energía solar almacenada en el suelo puede ser recogida y utilizada para calentar y enfriar su casa.

Calderas de Pellets

Calderes de Pellets

Utilizando una caldera de biomasa puede calentar su casa de la forma más respetuosa posible con el medio ambiente ya que no contribuye al efecto invernadero.

Utilizant una caldera de biomasa pot escalfar la seva casa de la forma més respetuosa possible amb el medi ambient doncs no contribueix a l'efecte hibernacle.

Últimes notícies

DESCARREGA'T ELS NOSTRES CATÀLEGS