Habitatge unifamiliar a Sabadell (I)

Habitatge unifamiliar a Sabadell (I)

Sistema de producció integra en geotèrmia. Sistema de producció de calefacció o refrigeració i ACS (aigua calenta sanitària).Sistema de producción integro en geotermia. Sistema de producción de calefacción o refrigeración y ACS (agua caliente sanitaria).

Detalls del projecte

  • Localització: Sabadell
  • Any: 2013
  • Categories: Geotermia
  • Tipus: Habitatge
  • Potència: 17 kW
  • Sistema: Calor o Fred + ACS
  • Configuració: F1145-17
  • Col·lector: Vertical
  • Area: 250 m2
  • Distribució: Terra radiant + Fancoils